خانه

در باره ما

پروژه ها

عضویت در جوامع،گواهینامه ها و مستقلات

رویدادها

گالری تصاویر

پروژه ها

مولد برق

سالن مسافری پارسی

نمایشگاه Inno Trans برلین

دوره آموزش موتوریست

مسقف نمودی سایت مهتب سیر جم

تعمیرات اساسی واگن 7056013

تعمیرات اساسی5046033

پایان تعمیرات اساسی واگن 5056163

تعمیرات اساسی5046202

اولین واگن پست مجهز به سیستم سولار (Solar)

تجهیز واگن پست به سیستم سولار (Solar System) برای اولین بار در صنعت ریلی ایران

پایان تعمیرات اساسی 3 واگن پست و توشه با توانمندی پیمانکار برتر کیان صنعت شهباز

مجموعه تصاویر تعمیرات اساسی 10 واگن پارسی شرکت حمل و نقل ریلی مهتاب سیر جم

طراحی داخلی 12 دستگاه واگن آلمان غربی

تعمیرات اساسی شرکت کیان صنعت شهباز پیمانکار ریلی

همکاری شرکت کیان صنعت شهباز پیمانکار برتر ریلی در تعمیرات اساسی شرکت مهتاب سیر جم

تعمیرات اساسی واگن آلمان غربی

انجام خدمات جابجایی قطعات، تجهیزات، کالا و مجموعه ها با لیفتراک

رنگ امیزی قطارهای پرسرعت پردیس توسط کیان صنعت شهباز

بازدید وزیر راه و شهر سازی و بهره برداری از 10 واگن کیان صنعت شهباز

واگن رستوران ۵ ستاره زندگی

نصب و راه اندازی دستگاه MFD شرکت رجا پس از 15 سال

فروشگاه

پایان تعمیرات اساسی چهارمین واگن پست و توشه رجاء و تحویل آن توسط کیان صنعت شهباز

پایان تعمیرات اساسی چهارمین واگن پست و توشه رجاء و تحویل آن توسط کیان صنعت شهباز

در تاریخ دی ماه سال ۱۳۹۶ شرکت فنی مهندسی و پیمانکار ریلی کیان صنعت شهیاز موفق شد تا گامی دیگر در جهت اثبات اهداف خود از جمله پایبندی به تعهدات کاری و در راس آن جلب رضایت کارفرما با تحویل به موقع خدمات بردارد. در راستای  مسئولیت خطیر و اعتماد شرکت محترم رجا در مناقصه تعمیرات اساسی 11 دستگاه واگن پست و توشه شرکت حمل ونقل ریلی رجا   و در ادامه  تعمیرات ۳ دستگاه واگن پست و توشه اکنون کیان صنعت شهباز چهارمین واگن از ۱۱ واگن را با موفقیت تحویل داد تا شاید نشانی دیگر از خدمت رسانی  درست پیمانکاری در دفتر راه آهن جمهوری اسلامی ایران به ثبت رسد.