خانه

در باره ما

پروژه ها

عضویت در جوامع،گواهینامه ها و مستقلات

رویدادها

گالری تصاویر

پروژه ها

مولد برق

سالن مسافری پارسی

نمایشگاه Inno Trans برلین

دوره آموزش موتوریست

مسقف نمودی سایت مهتب سیر جم

تعمیرات اساسی واگن 7056013

تعمیرات اساسی5046033

پایان تعمیرات اساسی واگن 5056163

تعمیرات اساسی5046202

اولین واگن پست مجهز به سیستم سولار (Solar)

تجهیز واگن پست به سیستم سولار (Solar System) برای اولین بار در صنعت ریلی ایران

پایان تعمیرات اساسی 3 واگن پست و توشه با توانمندی پیمانکار برتر کیان صنعت شهباز

مجموعه تصاویر تعمیرات اساسی 10 واگن پارسی شرکت حمل و نقل ریلی مهتاب سیر جم

طراحی داخلی 12 دستگاه واگن آلمان غربی

تعمیرات اساسی شرکت کیان صنعت شهباز پیمانکار ریلی

همکاری شرکت کیان صنعت شهباز پیمانکار برتر ریلی در تعمیرات اساسی شرکت مهتاب سیر جم

تعمیرات اساسی واگن آلمان غربی

انجام خدمات جابجایی قطعات، تجهیزات، کالا و مجموعه ها با لیفتراک

رنگ امیزی قطارهای پرسرعت پردیس توسط کیان صنعت شهباز

بازدید وزیر راه و شهر سازی و بهره برداری از 10 واگن کیان صنعت شهباز

واگن رستوران ۵ ستاره زندگی

فروشگاه

راهبری، تعمیرات، تزئینات داخلی و تجهیزات الکترونیکی واگن های آلمان غربی رجاء

راهبری، تعمیرات، تزئینات داخلی و تجهیزات الکترونیکی واگن های آلمان غربی رجاء

خدمات راهبری، تعمیرات جاری ویژه و سالیانه ، تزئینات داخلی و تجهیزات الکترونیکی واگن های  32 نفره آلمان غربی ویژه سیمرغ و رستوران شرکت  رجاء،  با توجه به حسن همکاری های گذشته و جلب رضایت شرکت کارفرما،  در مورخ 26 اباندر مناقصه 98/25  به شرکت کیان صنعت شهباز پیمانکار ریلی برتر راه آهن جمهوری اسلامی ایران سپرده شد. اما متاسفانه پس از 2 ماه به دلایل نامشخص شرکت حمل و نقل ریلی رچا اقدام به ابطال مناقصه و تمدید قرارداد با پیمانکار قبلی نمود