خانه

در باره ما

پروژه ها

عضویت در جوامع،گواهینامه ها و مستقلات

رویدادها

گالری تصاویر

پروژه ها

مولد برق

سالن مسافری پارسی

نمایشگاه Inno Trans برلین

دوره آموزش موتوریست

مسقف نمودی سایت مهتب سیر جم

تعمیرات اساسی واگن 7056013

تعمیرات اساسی5046033

پایان تعمیرات اساسی واگن 5056163

تعمیرات اساسی5046202

اولین واگن پست مجهز به سیستم سولار (Solar)

تجهیز واگن پست به سیستم سولار (Solar System) برای اولین بار در صنعت ریلی ایران

پایان تعمیرات اساسی 3 واگن پست و توشه با توانمندی پیمانکار برتر کیان صنعت شهباز

مجموعه تصاویر تعمیرات اساسی 10 واگن پارسی شرکت حمل و نقل ریلی مهتاب سیر جم

طراحی داخلی 12 دستگاه واگن آلمان غربی

تعمیرات اساسی شرکت کیان صنعت شهباز پیمانکار ریلی

همکاری شرکت کیان صنعت شهباز پیمانکار برتر ریلی در تعمیرات اساسی شرکت مهتاب سیر جم

تعمیرات اساسی واگن آلمان غربی

انجام خدمات جابجایی قطعات، تجهیزات، کالا و مجموعه ها با لیفتراک

رنگ امیزی قطارهای پرسرعت پردیس توسط کیان صنعت شهباز

بازدید وزیر راه و شهر سازی و بهره برداری از 10 واگن کیان صنعت شهباز

واگن رستوران ۵ ستاره زندگی

نصب و راه اندازی دستگاه MFD شرکت رجا پس از 15 سال

فروشگاه

اخذ رتبه 5 تاسیسات و 5 نیرو

اخذ رتبه 5 تاسیسات و 5 نیرو


جناب آقای  مهدی   شرفی

مدیر عامل محترم شرکت کیان صنعت شهباز

شماره ثبت 387743

شناسه ملی 10320369235

با استناد به مصوبه شماره 48013/ت23251هـمورخ 1381/12/11 هيأت محترم وزيران و با توجه به احراز شرايــــط لازم و تأييد صلاحيت آن شركت در سامانه جامع تشخيص صلاحيت عوامل نظام فني اجرايي، به اين وسيله صلاحيت آن شركت براي انجام امور پيمانكاري به شــرح زير اعلام مي‌گردد.

با تعداد 3 کار مجاز

رشته نیرو

پایه 5

با تعداد 3 کار مجاز

رشته تاسیسات و تجهیزات

پایه 5