خانه

در باره ما

پروژه ها

عضویت در جوامع،گواهینامه ها و مستقلات

رویدادها

گالری تصاویر

پروژه ها

مولد برق

سالن مسافری پارسی

نمایشگاه Inno Trans برلین

دوره آموزش موتوریست

مسقف نمودی سایت مهتب سیر جم

تعمیرات اساسی واگن 7056013

تعمیرات اساسی5046033

پایان تعمیرات اساسی واگن 5056163

تعمیرات اساسی5046202

اولین واگن پست مجهز به سیستم سولار (Solar)

تجهیز واگن پست به سیستم سولار (Solar System) برای اولین بار در صنعت ریلی ایران

پایان تعمیرات اساسی 3 واگن پست و توشه با توانمندی پیمانکار برتر کیان صنعت شهباز

مجموعه تصاویر تعمیرات اساسی 10 واگن پارسی شرکت حمل و نقل ریلی مهتاب سیر جم

طراحی داخلی 12 دستگاه واگن آلمان غربی

تعمیرات اساسی شرکت کیان صنعت شهباز پیمانکار ریلی

همکاری شرکت کیان صنعت شهباز پیمانکار برتر ریلی در تعمیرات اساسی شرکت مهتاب سیر جم

تعمیرات اساسی واگن آلمان غربی

انجام خدمات جابجایی قطعات، تجهیزات، کالا و مجموعه ها با لیفتراک

رنگ امیزی قطارهای پرسرعت پردیس توسط کیان صنعت شهباز

بازدید وزیر راه و شهر سازی و بهره برداری از 10 واگن کیان صنعت شهباز

واگن رستوران ۵ ستاره زندگی

نصب و راه اندازی دستگاه MFD شرکت رجا پس از 15 سال

فروشگاه

شروع قرارداد نگهداری ،راهبری و تامین قطعات برق ،تهویه ،روشنایی و مولدهای برق 135 دستگاه واگن جوپار

شروع قرارداد نگهداری ،راهبری و تامین قطعات برق ،تهویه ،روشنایی و مولدهای برق 135 دستگاه واگن جوپار

شرکت کیان صنعت شهباز با عقد قرارداد 1 ساله با شرکت قطار های مسافری و باری جوپار موظف به نگهداری ،تعمیرات برق - تهویه و راهبری 9 رام قطار  واگن مسافری در مسیر تهران-مشهد ، تهران -بندر،تهران - کرمان ، کرمان - مشهد و کرج - مشهد گردید . این رام قطار  شامل واگنهای مسافری آلمانی ، پارسی،واگنهای ارگ و رستوران فرانسوی می باشد. واگن مسافری پارسی ساخت شرکت واگن سازی پارس تحت لیسانس SGP اتریش می باشد.